O projektu (P2 2016)

O projektu (P2 2016)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Terra Sensorics je senzorska platforma za obdelavo senzorskih podatkov, implementirana z rabo energijsko učinkovitih komunikacijskih protokolov med napravami (M2M) in integracijo teh, vgradnih naprav (embedded systems) v zaledne sisteme za hrambo senzorskih podatkov, ki omogočajo skalabilno rešitev spremljanja, zbiranja, analize in predstavitve senzorskih parametrov v okviru koncepta Interneta stvari (IoT). Sodobne in inovativne rešitve podjetju omogočajo konkurenčnost v segmentu industrijskega IoT tako na nacionalnem kot tudi globalnem tržišču. Naložbo v projekt TerraSensorics sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu s pogodbo o sofinaciranju št. SI16/00034.

Slovenski podjetniški sklad